Kunst en Kritiek
Instituut voor Kunst en Kritiek
Kunstgeschenk 2018

Christiaan Weijts
Aanraken a.u.b.

In de Museumweek (9 - 15 april 2018) krijgen bezoekers van verschillende musea het boek Aanraken a.u.b. – Please Touch van Christiaan Weijts cadeau. Het is het eerste Kunstgeschenk, waarmee het Instituut voor Kunst en Kritiek (IKK) het denken over kunst wil stimuleren.
“Niemand vraagt ooit naar het belang van fietspaden of apotheken, terwijl de kunsten zich altijd moeten vermommen als groente en fruit. We zijn zo goed voor je.”
Esthetiek is overal. In het design van onze apparaten, meubels en kleding, in vacatures die vragen om ‘creatieve teamspelers’ of ‘sandwich artists’. Tegelijkertijd is de kunst steeds meer onderdeel van de toeristenindustrie, verwachten we er een maatschappelijke impact van, een educatieve waarde of economisch gewin. Wat blijft er in zo’n wereld over van kunst als esthetische kracht? Aan de hand van de ideeën van de Duitse hoogleraar esthetiek Christoph Menke, die in Duitsland bekend is van werken als Die Kraft der Kunst (2012), gaat Christiaan Weijts terug naar dat begrip van kunst als kracht – doelloos, speels en donker, ondoorgrondelijk voor het rationele verstand.

Weijts gaat met Menke in gesprek en neemt de lezers mee in een verkenning langs gestolen Van Goghs, langs de ‘zinnelijke kennis’ van Baumgarten, langs blenders met goudvissen, melancholie en gewelddadige chimpansees. De onderliggende vraag is steeds: hoe kan kunst weer echt ráken?
Download PDF

Christiaan Weijts (1976) is schrijver van veelvuldig geprezen romans als Art. 285b, Via Cappello 23, Euforie en Het valse seizoen. Daarnaast is hij columnist bij NRC Handelsblad en recensent bij De Groene Amsterdammer. In zijn werk zoekt hij vaak verbindingen met andere kunstdisciplines, zoals beeldende kunst, dans en muziek. Ook laat hij geregeld van zich horen in het maatschappelijke debat over kunst en cultuur.
Christoph Menke (1958) is een Duitse filosoof en germanist. Sinds 2009 is hij hoogleraar filosofie in Frankfurt am Main. Hij geldt als belangrijke vertegenwoordiger van de ‘derde generatie’ van de Frankfurter Schule.
Over IKK en het Kunstgeschenk
Het IKK is een samenwerking tussen presentatieinstelling West Den Haag en het onderzoekscentrum Arts in Society van de Rijksuniversiteit Groningen. Het wil niet alleen het denken over kunst ontwikkelen, maar ook een ‘denken vanuit de kunst’. Het Kunstgeschenk is bedoeld om een groter publiek hiermee in aanraking te brengen. Jaarlijks zal het IKK een ander onderwerp kiezen en daarbij een auteur zoeken.
Instituut voor Kunst en Kritiek
Groenewegje 136
2515 LR
Den Haag
Nederland
info@kunstenkritiek.nl


Partners

West Den Haag
Groenewegje 136
2515 LR Den Haag
www.westdenhaag.nl

Rijskuniversiteit Groningen
Arts in society
PO Box 72
9712 CP Groningen
https://www.rug.nl/