Kunst en Kritiek
Instituut voor Kunst en Kritiek
Kunstgeschenk 2019

Emily Kocken
Huh? Aha! Duh.

In de Museumweek (8 - 14 april 2019) krijgen bezoekers van verschillende musea het boek boek Huh? Aha! Duh. — Over de zin van onzin van Emily Kocken cadeau. Na de eerste succesvolle editie van 2018 door Christiaan Weijts heeft het IKK dit jaar opnieuw een speciaal essay uitgegeven, geschreven door een vooruitstrevende Nederlandse auteur.

Moet kunst zinvol zijn?
Moet kunst waar zijn?
Moet kunst mooi zijn?

Emily Kocken beschrijft vanuit drie verschillende perspectieven over de ervaring van kunst.
In Polyloog #1 dwalen drie vrienden door een museum. Zij stellen elkaar vragen over dat wat ze zien en de omgeving eromheen. Een stroom van gedachten neemt de lezer mee van een misschien wel herkenbaar kunstwerk naar een letterlijke verwijzing naar een populair museum in Madrid tot een performance, die geen performance blijkt te zijn. Polyloog #2 is een interview met emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis en mediatheorie Beat Wyss over de zin en onzin van kunst. Dit naar aanleiding van zijn uitspraken over de kunststroming Dada en het ontstaan van het Dadaïsme in de documentaire Wass ist Dada (2011). In een stormachtig en persoonlijk gesprek filosoferen Wyss en Kocken over de rol van de toeschouwer, intellectuele oorlogsvluchtelingen en de lust om elkaar te entertainen. In Polyloog #3 wordt aan de hand van het Alphabet von hinten van Kurt Schwitters (de man van de onzin die desondanks uit Dada werd gezet) een geraffineerde ordening aangebracht. Van Z tot A neemt Kocken de lezer mee langs overwegingen waardoor het boek zichzelf in de staart hapt. Huh? Aha! Duh.
Download PDF (vanaf 8 April)

Steun het Kunstgeschenk

Het Instituut voor Kunst en Kritiek is een samenwerking van Rijksuniversiteit Groningen en Stichting West in Den Haag. Het jaarlijkse Kunstgeschenk wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Gemeente Den Haag.

Donaties van particulieren en bedrijven maken het mogelijk om in de toekomst het Kunstgeschenk vanuit nog meer musea te verspreiden en daarmee daarmee het denken door kunst te promoten.

Uw bijdrage is van harte welkom. Bij een gift van meer dan 500 euro wordt uw naam opgenomen in het colofon van de eerstkomende editie. Ook kleinere donaties worden ook zeer gewaardeerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@kunstenkritiek.nl

Uw donatie kan worden overgemaakt via de bank naar: IBAN: NL63 INGB 0000 8298 85 tnv Stichting West onder vermelding van: Kunstgeschenk
Tot de deelnemende musea behoren:
West Den Haag Kröller-Müller Museum
Museum Boijmans Van Beuningen
Gemeentemuseum Den Haag
Stedelijk Museum Amsterdam


Tijdens de museumweek zal Emily Kocken afreizen naar de deelnemende musea om bezoekers persoonlijk een boekje aan te bieden.


Ma 8 april, 11 uur
Stedelijk Museum Amsterdam

Di 9 april, 12 uur
Museum Boijmans Van Beuningen

Wo 10 april, 12 uur
Gemeentemuseum Den Haag

Zo 14 april, 12 uur
Kröller-Müller Museum
Emily Kocken (1963) is schrijver en kunstenaar. Zij debuteerde bij Uitgeverij Querido met de roman Witte vlag (2013), die genomineerd werd voor de Academica Literatuurprijs. In 2017 verscheen haar tweede roman De kuur waarin een gezin afreist naar de toverberg in Davos. In 2020 verschijnt Lalalanding, een roman over schoonheid en tijd.


Beat Wyss (1947) is kunsthistoricus en emeritus hoogleraar mediatheorie aan de universiteit voor Arts and Design in Karlsruhe. Hij is de auteur van polemische essays over kunst- en cultuurgeschiedenis, waarbij het hem gaat om beelden als uitdrukking van de geschiedenis en om verhalen die in het begrijpen van wederkeer ook tegenwoordig relevant zijn. Zijn these luidt: ‘Elke tijd heeft de beelden, die het verdient.’
Over IKK en het Kunstgeschenk
Het IKK is een samenwerking tussen presentatieinstelling West Den Haag en het onderzoekscentrum Arts in Society van de Rijksuniversiteit Groningen. Het wil niet alleen het denken over kunst ontwikkelen, maar ook een ‘denken vanuit de kunst’. Het Kunstgeschenk is bedoeld om een groter publiek hiermee in aanraking te brengen. Jaarlijks zal het IKK een ander onderwerp kiezen en daarbij een auteur zoeken.


Kunstgeschenk 2018
Aanraken AUB
Christiaan Weijts & Christoph Menke
download PDF
Instituut voor Kunst en Kritiek
Lange Voorhout 102
2514 EJ
Den Haag
Nederland
info@kunstenkritiek.nl


Partners

West Den Haag
Groenewegje 136
2515 LR Den Haag
www.westdenhaag.nl

Rijksuniversiteit Groningen
Arts in society
PO Box 72
9712 CP Groningen
https://www.rug.nl/